New Mobile Version

Mobile APP

Giải thích-Rồng hổ

Giới thiệu

Trò chơi trên bàn này quyết định thắng hay thua bằng cách đếm điểm của thẻ. Trò chơi đơn giản này cho phép mọi người chơi. Thẻ lớn hay nhỏ chỉ phụ thuộc vào mệnh giá, K là lớn nhất trong đó A là nhỏ nhất.

Chơi

1. Sử dụng 8 cỗ bài.

2. Người chơi có thể đặt cược Tiger, Dragon hoặc Tie.

3. Đại lý chỉ đưa ra 2 thẻ, mỗi bên một thẻ - hoặc Tiger hoặc Dragon, để chiến đấu cho Big.

To nhỏ

K là lớn nhất, A là nhỏ nhất (A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K). Chỉ chơi trên mệnh giá. Tie game nếu cả hai đều có cùng mệnh giá.

Xuất chi:

Cược Giải trình Tỷ lệ cược
DRAGON-TIGER Kết quả hay hổ hổ lớn 1 đến 1
Cà vạt Kết quả của Tiger & Dragon là như nhau 8 đến 1
Rồng lẻ / lẻ hổ Hổ hoặc Rồng: lẻ (Ví dụ: 1,3,5,7,9, J, K) 0,75 đến 1
Rồng chẵn / hổ chẵn Hổ hoặc Rồng: Chẵn (Ví dụ: 2,4,6,8,10, Q)) 1,05 đến 1
Rồng đỏ / Hổ đỏ Hổ hoặc Rồng: Đỏ 0,9 đến 1
Rồng đen / Hổ đen Hổ hoặc Rồng: Đen 0,9 đến 1